بسم الله الرحمن الرحیم

میدانیم که‌آقای روحانی با شعار رفع حصر از سران فتنه بر سر کار آمد و حالا که میبینیم این گروه از افراد در اداره مملکت              باز مانده اند و اکنون هیچ نقطه امیدی بر سر راه جوان ایرانی نسبت به دولت برآمده از این فتنه وجود ندارد دیگر فروغ جنبش سبز به زوال رفته است و تنها یک اسمی از آن باقی مانده است.اکنون جوان ای انی خود را در دولت روحانی به سان مرده ای میبیند که فقط تفاوتش با مرده این است که نفس می کشد وگرنه به مانند مرده متحرک است. این چیزی نیست که ملموس نباشد و شما یک نگاه به صفحات جوانان ایرانی در بی تالک و فیس بوک و لاین بیاندازید این مطلب را به وضوح مشاهده می کنید.افسرگی اکنون در جوانان ایرانی به وضوح به چشم میخورد. همانطور که آقای ظریف در کمیته سیاست خارجی آمریکا و نیز امام خامنه ای پیش بینی کزده اند با وضعیت فعلی توافقنامه ژنو به سرنوشت توافقنامه سعد آباد دچار خواهد شد مگر اینکه رویه اقتصادی دولت تغییر کند. این هم که تورم کاسته شده است تاثیر زیادی در اقتصاد خانوار ایرانی ندارد چون نهایتا مثلا ق ار بود ماهیانه ۷٠٠ هزار تومان مخارج وی باشد،این مقدار شده است ۶٠٠ هزار تومان.هنر نیست که!هنر آن است که درآمد ۵٠٠ هزار تومانی یک کارگر با اشتغال بیشتر  بشود یک میلیون تومان که ۵٠٠هزارتومان در جیبش باقی بماند نه اینکه با کنترل قیمتهاهیچ چیز در جیبش باقی نماند که دست دو نفر هم بگیرد! گرچه میگیرند.


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

حالا اینکه حضرت آقا میفرمایند مسئولان فقط حرف از اقتصاد مقاومتی میزنند و فقط تکرار این واژه فایده ای ندارد!روی سخن ایشان در این سخنرانی که دسه روز پیش انجام شد فقط دولت متمایل به اصلاح طلبان نیستها!بلکه مجلس به اصطلاح اصولگرا هم هست!بگذریم از بیکاری و رکود اقتصادی در جامعه که کاملا ملموس است! گیریم همه اشتباه می کنند و آقای روحانی راست میگوید که عملکرد اقتصادی دولت فوق العاده است!!! اگر اینگونه است دیگر مذاکره هسته ای برای چیست؟ همه چی آرومه!من چقدر خوشبختم!پس برای چی مذاکره کنم؟ آقای روحانی!نمیخواهد ما راتوجیه کنی!خودت را میتوانی نسبت به عملکردت توجیه کنی!


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

باز هم امسال مانند سالهای گذشته به علت شرایط تحریم ۱۴/۵ درصد بودجه کشور بدون حکومت حساب و ب و تعیین محل مصرف و هیچ گونه نظارتی به صورت چک سفید امضا در اختیار وزارت نفت،قرار گرفت تا بخورد و بیاشامد ولی اسراف نکند! دولت هم خوب از خدایش است. برای چه دولت وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی قطع کند تا تحریمها بی اثر باشد. در شرایط تحریم و در شرایط بحران و شرایط امنیتی که مطمئن باشید با رویه موجود در داخل وزارت علوم برای انتخاب رییس دانشگاه تهران وجود دارد در آستانه انتخابات مجلس بر هم خواهیم خورد راحت تر میتواند پول به جیب بزند پس مگر دولت مغز خر خورد است که وابستگی بودجه به نفت قطع شود یا آرامش به دانشگاه تهران برگردد؟


دسته بندی :

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

بسيار جلسه ى نورانى و معطّر و پرمغز و پرمعنايى است. كسانى كه به عنوان شهيد در اين جلسه معرّفى شدند، جزو قشرهاى برتر و نخبه ى جامعه اند؛ دانشجويانند، هنرمندانند، معلّمانند، دانش آموزانند؛ اين نشان دهنده ى اين است كه انگيزه ى فداكارى در راه خدا و شهادت در اين راه، در سطوح گوناگون در جامعه ى ما رواج و گسترش داشته؛ اين خيلى مطلب مهمّى است. استاد دانشگاه ميرود شهيد ميشود، هنرمند ميرود شهيد ميشود، دانشجو ميرود شهيد ميشود. بسيارى از اين نام آوران عرصه ى دفاع مقدّس ما - كه نامهايشان زينت بخش خيابانهاى ما و مراكز ما و عكسهايشان زينت بخش محيطهاى زندگى ما است - يا اغلبشان، دانشجويانى بودند؛ بعضى از اينها حقيقتاً نوابغ بودند؛ هنرمندانى بودند، معلّمانى بودند، اساتيدى بودند؛ رفتند و جان خودشان و عمر خودشان را - ارزشمندترين چيزى كه انسان از امور مادّى در اختيار دارد يعنى زندگى خودشان را - در راه خدا، در راه اهداف، هديه كردند، تقديم كردند؛ اين بسيار مهم است.

جلسات بزرگداشت، ادامه ى حركت جهادى و ادامه ى شهادت است. اگر نام شهيدان ما تكرار نميشد، تجليل نميشدند و احترام به آنها و خانواده هاى آنها در جامعه ى ما به صورت يك فرهنگ درنمى آمد - كه خوشبختانه به صورت فرهنگ درآمده  - امروز بسيارى از اين يادهاى ارزشمند و گرانبها فراموش شده بود؛ اين ارزشگذارى عظيمى كه با حركت شهادت در يك جامعه به وجود مى آيد، به فراموشى سپرده شده بود. نبايد بگذاريد اين اتّفاق بعد از اين هم بيفتد؛ روزبه روز بايد ياد شهدا و تكرار نام شهدا و نكته يابى و نكته سنجى زندگى شهدا در جامعه ى ما رواج پيدا كند. و اگر اين شد، آن وقت مسئله ى شهادت كه به معناى مجاهدت تمام عيار در راه خدا است، در جامعه ماندگار خواهد شد. و اگر اين شد، براى اين جامعه ديگر شكست وجود نخواهد داشت و شكست معنا نخواهد داشت؛ پيش خواهد رفت. عيناً مثل ماجراى حسين بن على (عليه السّلام)؛ امروز ۱۳۰۰ سال يا بيشتر از شهادت حضرت اباعبداللَّه (عليه السّلام) ميگذرد و روزبه روز اين داستان برجسته تر و زنده تر شده. اين داستان در بطن خود داراى يك مضامينى است كه اين مضامين براى حيات اسلامىِ جامعه ضرورى است. اگر اين مضامين گسترش پيدا نميكرد، از اسلام و از قرآن و از حقايق معارف اسلامى هم امروز خبرى نبود. اينجا هم همين جور است؛ نگذاريد نام شهدا و ياد شهدا فراموش بشود يا در جامعه ى ما كهنه بشود؛ و البتّه با ابتكارات؛ اين جلسات بزرگداشتى كه آقايان به وجود مى آوريد - كه خيلى باارزش است - صرفاً يك جلسه ى ترحيم باشكوه نيست؛ اين جلسات، داراى مضامين ويژه ى خودش است؛ بايستى شهادت را معنا كند، شهيد را معرّفى كند، فرهنگ شهادت را در جامعه ماندگار كند.

در مورد شهيد خداى متعال ميفرمايد كه اينها زنده اند: وَ لا تَقولوا لِمَن يُقتَلُ فى سَبيلِ اللَّهِ اَموات.(۱) وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا فى سَبيلِ اللَّهِ اَمواتًا بَل اَحيآءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقون* فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِه.(۲) اينها آيات قرآن است؛ اينها صريحِ در يك معارفى است كه از اين معارف هيچ مسلمانى نميتواند چشم بپوشد. هر كسى به اسلام و به قرآن اعتقاد دارد، اين معارف بايستى جلوى چشمش باشد. اين آيه ى شريفه قرآن ميگويد اينها زنده اند؛ حيات اينها يك حيات واقعى است، يك حيات معنوى است و نزد خداى متعال مرزوقند؛ يعنى دائم تفضلّات الهى دارد به اينها ميرسد؛ فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِه. آن طرف مرز زندگى و مرگ چه خبر است؟ انسانها از آن عالم و نشئه ى مجهول چه ميدانند؟ در مورد شهدا ميدانيم كه اينها خرسندند، خوشحالند، مسرورند؛ فَرِحينَ بِمآ ءاتهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِه. بعد از اين بالاتر: وَ يَستَبشرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم؛(۳) يعنى با ما دارند حرف ميزنند، خطاب ميكنند به ما: اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنون.(۴) خيلى مهم است؛ اين گوشى كه بتواند نداى ملكوتى شهدا را بشنود، اين گوش را بايد در خودمان به وجود بياوريم. آنها دارند به ما بشارت ميدهند، مژده ميدهند، خوف و حزن را نفى ميكنند: اَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنون. ما بر اثر ضعفهاى خودمان دچار خوف ميشويم، دچار حزن ميشويم؛ اينها به ما ميگويند كه شما خوف نداريد، حزن نداريد يا در مورد خودشان ميگويند يا در مورد ما - بنابر اختلافى كه حالا در تفسير اين آيه ى شريفه ممكن است مطرح بشود - خوف و حزن را برميدارند؛ چه در اين نشئه، چه در آن نشئه. براى يك ملّت چقدر مهم است كه در حركت خود، در پيشرفت خود حقيقتاً داراى خوف نباشد، داراى حزن نباشد، با اميد حركت كند؛ اين پيام شهدا است به ما؛ كه بايد اين پيام را شنيد. شماها با اين جلسات، با اين اجتماعاتى كه تشكيل ميدهيد، موظّفيد اين پيام را به گوشها برسانيد.

 نكته ى خوبى را برادرمان(۵) گفتند كه وقتى جلسه اى تشكيل ميشود در بزرگداشت شهيدان، آنهايى كه شركت ميكنند در اين جلسه، هرچه داراى ارج و مقام باشند، بيش از آنچه آنها به آن جلسه بركت و فايده و عظمت بدهند، آن جلسه است كه به آنها خير و بركت و هدايت و معرفت ميدهد؛ واقع قضيّه اين است. كارى كنيد كه اين جلسات، اين بركات را داشته باشد؛ اينها را گسترش بدهد، اين فرهنگ را در جامعه گسترش بدهد. ملّت ايران كار بزرگى انجام داد؛ كار عظيمى انجام داد. در دنيايى كه مبتنى بر مدار زور و زورگويى و چپاولگرى قدرتمندان و زورمندان است و ملّتهاى مستضعف در مناطق فراوانى از عالم دائماً در زير فشار اين زورمندان قرار دارند، در اين دنيا يك موجودى، يك هويّتى سر بلند كرد كه صريحاً، بدون ملاحظه، با شجاعت كامل اين حركت غلط عالم را - كه حركت سلطه گرى است و ما از آن تعبير ميكنيم به نظام سلطه - نفى كرد؛ اين كار ملّت ايران است. ملّت ايران نظام سلطه را كه مبتنى بر سلطه گر و سلطه پذير است، نفى كرد. مبناى دنياى قدرتمندِ چپاولگر، بر تقسيم دنيا به سلطه گر و سلطه پذير است؛ امروز هم همين جور است، در دورانى كه انقلاب اسلامى به وجود آمد هم همين جور بود و در طول تاريخ هم همين جور بوده است؛ البتّه امروز شديدتر از دورانهاى گذشته است؛ چون امروز ابزارهاى سلطه، قابل مقايسه با صد سال پيش و هزار سال پيش و پنج هزار سال پيش نيست؛ لذا سلطه گران امكان تسلّط بيشترى بر مظلومان و بر مستضعفان دارند و از اين امكان دارند به طور كامل استفاده ميكنند؛ منابع را ميبرند، فرهنگها را نابود ميكنند، انسانها را تذليل ميكنند، در بين ملّتهاى مظلوم و محروم گرسنگى را گسترش ميدهند؛ و فجايع فراوان ديگر. در مقابل اين حركت، يك هويّتى به وجود آمد به نام انقلاب اسلامى كه متّكى بود به مبانى وحى، مبانى الهى، اخلاق الهى، حركت الهى و آنچه قرآن با صراحت دارد آن را بيان ميكند؛ اين حركت ملّت ايران است. اين حركت بحمداللَّه روزبه روز هم توسعه پيدا كرده؛ اين حركت پيش رفته.

ما مدّعى نيستيم كه توانستيم اهداف اسلامى را در كشور پياده كنيم؛ ما اين را اصلاً ادّعا نميكنيم. ما در بسيارى از موارد توانايى هايمان محدود بوده است و آنچه را ميخواستيم عمل كنيم، نتوانستيم در آن حدّ مورد علاقه ى خودمان عمل كنيم امّا حركت خودمان را ادامه داديم؛ ما به سمت اين قلّه داريم حركت ميكنيم. سعى كردند ما را از اين حركت پشيمان كنند، نتوانستند؛ سعى كردند متوقّف كنند، نتوانستند؛ سعى كردند ما را به عقب برگردانند، نتوانستند. بله، به قلّه نرسيديم امّا از اين دامنه، مبالغ زيادى حركت كرديم و پيش رفتيم و اين حركت ادامه دارد و اين انگيزه ادامه دارد و اين انگيزه روزبه روز ان شاءاللَّه بيشتر خواهد بود و متوقّف نميشود. يك روزى بعضى ها فكر ميكردند و بعضى ها هم به زبان مى آوردند كه آقا شما اين بچّه هاى دانشجو را داريد ميبريد جبهه - درحالى كه ما نميبرديم، خودشان داشتند با شوق ميرفتند؛ آنهايى هم كه جلويشان گرفته ميشد، با انواع تلاشها و ترفندها افراد پيرامون خود را وادار ميكردند كه اجازه بدهند بروند - دانشگاه ها خالى ميشود، علم متوقّف ميشود؛ حركت آنها و تلاش آنها و مجاهدت آنها موجب شد كه ما در حركت علمى خودمان؛ از ساير حركاتى كه در جامعه به وجود مى آيد، پيشتر و بيشتر جلو برويم. بحمداللَّه امروز ما در حركت علمى مان در سطح كشور، يك وضعيّت قابل قبولى داريم؛ يك وضعيّت افتخارآميزى داريم؛ آن روز تصوّر نميشد؛ آن روز شايد گفته ميشد كه اگر چنانچه اين نخبه، اين هنرمند، اين دانشجو، اين استاد، اين معلّم برود به جبهه و كشته بشود، خلأ به وجود مى آيد. معلوم شد كه بركات شهادت و جهاد در راه خدا خيلى بيش از اين حرفها است. آنها رفتند، [ امّا] امروز بحمداللَّه برجستگانى به وجود آمدند كه در عالم علم، در زمينه هاى هنر، در بخشهاى گوناگون، برجسته اند؛ يعنى قابل نشان دادن در سطح بين المللى و جهانى هستند. اينها بركات حركت و مجاهدت يك ملّت است و اين ادامه خواهد داشت؛ پيش خواهد رفت و ادامه خواهد داشت. 

من عقيده ى راسخ دارم بر اينكه يكى از نيازهاى اساسى كشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ اين يك نيازى است كه ما - چه آدمهاى مقدّس مآب و متديّنى باشيم؛ چه آدمهايى باشيم كه خيلى هم مقدّس مآب نيستيم، امّا به سرنوشت اين كشور و به سرنوشت اين مردم علاقه منديم - هرجور كه فكر بكنيد، بزرگداشت شهدا براى آينده ى اين كشور، حياتى و ضرورى است. فرهنگ شهادت يعنى فرهنگ تلاش كردن با سرمايه گذارى از خود براى اهداف بلندمدّت مشترك بين همه ى مردم؛ كه البتّه در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ايران هم نيست، براى دنياى اسلام بلكه براى جهان بشريّت است. اين فرهنگ در جامعه اى اگر جا افتاد، درست نقطه ى مقابل فرهنگ فردگرايى غربىِ امروز [ است ] كه همه چيز را براى خود و با محاسبه ى شخصى مى سنجند؛ براى همه چيز يك قيمت اسكناسى و پولى قائلند و آن، به دست آوردن آن پول است؛ اين درست نقطه ى مقابل آن فرهنگ است؛ يعنى «وَ يُؤثِرونَ عَلى  اَنفُسِهِم»؛(۶) اينها كسانى هستند كه ايثار ميكنند؛ فرهنگ ايثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مايه گذاشتن از خود براى سرنوشت جامعه و براى سرنوشت مردم. اين فرهنگ اگر عمومى شد، اين كشور و هر جامعه اى كه اين فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقّف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پيش خواهد رفت. اين كار شما اين فرهنگ را زنده ميكند. بنابراين من از همه ى برادران و خواهرانى كه در اين كار نيك مشغول همكارى و شركت در اين كار هستند تشكّر ميكنم و اميدوارم كه همه موفّق باشيد. اين سه مجموعه اى كه امروز اينجا حضور داريد - مجموعه ى ستاد بزرگداشت شهداى هنرمند، ستاد بزرگداشت شهداى دانشجو، ستاد بزرگداشت شهداى معلّمان امور تربيتى - هركدام از اينها در نوبه ى خود يك كار باارزش و پرمغز و پرمضمونى است كه ان شاءاللَّه آثار آن را هم در جامعه مشاهده خواهيم كرد.    والسّلام عليكم و رحمةاللَّه.

۱) سوره ى بقره، بخشى از آيه ى ۱۵۴

۲) سوره ى آل عمران، آيه ى ۱۶۹ و بخشى از آيه ى ۱۷۰؛ «هرگز كسانى كه در راه خدا كشته شده اند، مرده مپندار، بلكه زنده اند كه نزد پروردگارشان روزى داده ميشوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند ...»

۳) همان؛ «...و براى كسانى كه... به آينده نپيوسته اند شادى ميكنند...»

۴) همان؛ «...كه نه بيمى برايشان است و نه اندوهگين ميشوند.»

۵) آقاى حسين مسافرآستانه 

۶) سوره ى حشر، بخشى از آيه ى ۹؛ «...آنها را بر خودشان مقدّم ميدارند...»


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای منصور هادی رفته در یمن و اعلام کرده است که استعفای خود را پس گرفتم!خوب کار بسیار نیکویی کرده اید!  ولی همانطور که استعفای شما یا تایید مجلس یمن و در شرایط بحران با تایید کنگره ملی یمن انجام شد حالا که کنگره ملی یمن اداره کشور را به شورای انقلاب یمن واگذار کرده است باید پس گرفتن استعفا نیز توسط شورای انقلاب یمن انجام شود. البته همه اینها در صورتی است که شما قصد فتنه گری ندارید وگرنه اگر بحث فتنه گری و ایجاد ناامنی در یمن است که خوب دیگر گفتگو جواب نمیدهد و ما هم مرد جنگیم و مطمئن باش بلایی بر سرت خواهیم آورد که بر سر صدام و قذافی نیامد!


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

حاج آقای رفسنجانی در جدیدترین اظهارنظر خود گفته:جمعه تهران روابط ما با عربستان را بد کرد! ما مثل جهانگیری نیستیم که سریع تهمت بزنیم که حاج آقا دارد سیاسی کاری می کند و دلش از رد صلاحیتش توسط امام جمعه موقت تهران پر است! یا مثل روحانی نیستیم که بگوییم منظورش حضرت آقا بود که امام جمعه تهران ایشانند و اینها امام جمعه موقت تهران هستند پس توهین به حضرت آقا کردی پس مرگ بر ضد ولایت فقیه!نه!ما میگوییم هیچ غرض ورزی سیاسی نداشته اند و منظور هم حضرت آقا نبوده بلکه حاج آقای جنتی بوده است. با تمام اینها باز نمیتوان منکر شد که حاج آقا گویا پیر شده و مشاعرش را از دست داده است! حاج آقا! کی رابطه ما با عربستان خوب بوده که حالا بد شده باشد! خیلی رابطه خوب بود که به گفته روحانی و نیز امام خامنه ای کاهش قیمت نفت به صورت کاملا سیاسی با رهبری عربستان انجام گرفت تا به ما ضربه بزند! بعد هم شما سخنگوی وزیر امور خارجه ای؟ چه کاره ای؟ این را خانم سخنگو باید بیاید بگوید قانونا!اصلا شما چطور از روابط ما با عربستان خبر داری که وزارت امور خارجه خبر ندارد؟ بعد هم اینکه این حرق حاج آقای جنتی مطابق مذهب همین وهابیهاست که میگویند مرده احترام ندارد!بعد چطور به خاطر حرف خودشان روابطشان با ما بعد شود!حاج آقا دیگه پیر شدی!برو خانه بنشین کمتر سوتی میدهی و احترامت بیشتر حفظ میشود!


دسته بندی :

بسم ‏اللَّه ‏الرّحمن ‏الرّحيم‏

خيلى خوش آمديد آقايان مسئولان مجموعه‌‏هاى مهندسى كشور. درباره‏‌ى مسائل مهندسى، آقاى مهندس باهنر مطالب گفتنى را بيان كردند. اين گستره‏‌ى عظيم كار مهندسى كه البتّه ايشان تا علوم انسانى هم اين را گسترش دادند و دليل آن را هم مهندسى فرهنگى كشور دانستند - آنجا البتّه مهندسى به معناى لغوى آن به‏‌كار رفته، به معناى مهندسى اصطلاحى نيست - ولى خب، همين مقدارى هم كه ايشان شرح دادند، درست است؛ دامنه‏‌ى كار مهندسى در كشور حقّاً و انصافاً گسترده است؛ و توصيفى كه ايشان كردند، توصيف خوبى است؛ پيشنهادهايى هم كه در خلال نامه‏‌ى ايشان بود كه من قبلاً هم اين نامه را مطالعه كرده بودم، پيشنهادهاى درستى است؛ ما هم تأييد ميكنيم. 

يك نكته در زمينه‏‌ى مسائل مربوط به مهندسين كشور در بيان ايشان ناگفته ماند و آن نقش مجموعه‏‌هاى جوان مهندسى در مسائل انقلاب بود؛ هم در دوران مبارزات انقلابى، دانشكده‌‏هاى فنّى ما در همه جاى كشور جزو پيشروان مبارزات بودند؛ هم بعد از پيروزى انقلاب، بخصوص در دوران دفاع مقدّس، مهندسين واقعاً آنجا سربازان ازجان‏‌گذشته‏‌اى بودند كه همه‏‌ى توانايى خود، نيروى خود، استعداد خود، هنر خود، نبوغ خود را به كار گرفتند كه ما در جنگ اينها را ديديم. ميتوان گفت هر روزى يك پديده‏‌ى نو از اين جوانهاى بااستعداد كه رشته‌‏هاى مهندسى را طى كرده بودند، بُروز پيدا ميكرد؛ بعد از دوران دفاع مقدّس هم همين‏‌جور. حالا همين رشته‌‏هاى نانو و سلّول‏‌هاى بنيادى و بايو(۲) و اين چيزها كه ايشان اسم آوردند، اينها همه كارهاى بعد از دوران دفاع مقدّس است كه باز هم جوانهاى مهندس ما در اين زمينه‏‌ها كار كردند. خب، مسئوليّتهاى مهمّى هم داشتند؛ الان هم كه نگاه ميكنيم، الحمدللَّه خيلى از رؤساى كشور مهندسينند و اين مايه‏‌ى اعتراض بعضی‌ها هم هست؛ ميگويند دائم مهندسين را مى‏‌آورند سر كار.

 كارى كه شما بايد بكنيد اين است كه اوّلاً اين مسئله‏‌ى «ما ميتوانيم» - كه خوشبختانه يك شعار مقبولى در نزد همه‏‌ى انسانهاى منصف در اين كشور است - را به مردم نشان بدهيد؛ همين‏‌طورى كه در نوشته‏‌ى ايشان هم ذكر شده. در بخشهاى مختلف تلاش كنيد كه كارهاى نكرده انجام بگيرد. حالا مثلاً فرض بفرماييد در صادرات خدمات مهندسى ما بيشتر كارهاى عمرانى را مشاهده ميكنيم؛ شما كارى كنيد كه محصولات مهندسى كشور در مبادلات كشور حضور داشته باشند؛ يعنى واقعاً بتوانيم ما محصول كارهاى مهندسين خودمان در كارخانجات و در قطعه‏‌سازى و در بخشهاى گوناگونِ وسيع مهندسى را در بازار مبادلات بين‌‏المللى جهانى عرضه كنيم؛ اين كار مهمّى است كه اين هم از عهده‌‏ى شماها بر مى‌‏آيد؛ يعنى شماها در اين زمينه الان مسئوليّت داريد، داخل دولت يا مجلس هستيد و ميتوانيد تصميم بگيريد.

و سعى كنيد كه اين فشار واردات بر كشور را كم كنيد؛ اين يك مسئله‏‌ى واقعاً مهمّى است. امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا درمى‏‌آورد؛ بهانه‏‌هاى مختلفى هم وجود دارد. مثلاً مسئله‌‏ى قاچاق؛ رقمهايى كه اين روزها ميگويند، رقمهاى عجيب‌‏وغريبِ گيج‏‌كننده‏‌ى بيست و چند ميليارد قاچاق [ است‏]! واقعاً سر انسان گيج ميرود. خب، حالا آن‏‌وقت به بهانه‏‌ى اينكه قاچاق نشود، پس ما راه را باز كنيم كه از طريق قاچاق نيايد، از طريق گمركات بيايد كه ما بتوانيم سودى هم ببريم؛ اين به نظر من منطق قوى‏‌اى نيست؛ كارى كنيد كه محصولات كشور مقهور واردات نشود. اين محصولات همان محصولاتى است كه در اين بخشهاى مختلف به‏‌وسيله‏‌ى جوانهاى بااستعداد ما، مردان مؤمن ما، تواناى ما، بعضاً نابغه‏‌ى ما دارد به‏‌وجود مى‏‌آيد و توليد ميشود. اين يك نكته است كه به نظر من بسيار مهم است. 

مسئله‏‌ى اقتصاد مقاومتى هم كه اشاره كرديد، خب، از وقتى كه اين عنوان مطرح شده، شايد هزار مرتبه از طرف مسئولين - با كم و زيادش - تأييد شده؛ مسئولين مختلف، فعّالان اقتصادى، حتّى فعّالان سياسى، مسئولين دولتى، مجلس، غيره، مكرّر گفته‏‌اند اقتصاد مقاومتى، اقتصاد مقاومتى؛ خب، خوب است؛ لكن با اسم و با تكرار زبانى هيچ اتّفاقى نمى‏‌افتد؛ هيچ اتّفاقى نمى‏‌افتد. با بردن اسم دارو و تكرار اسم دارو هيچ بيمارى خوب نميشود؛ دارو را بايد مصرف كرد. شما در مجلس، در دولت نگاه كنيد ببينيد كه واقعاً براى اقتصاد مقاومتى به همان مفهوم حقيقىِ خودش چه‏‌كارهايى انجام گرفته و چه كارهايى بايد انجام بگيرد. اين را به نظر من به‏‌طور جدّى دنبال بكنيد. اين هم مسئله‏‌ى دوّم.

مسئله‏‌ى سوّم اين است كه در باب مسائل مهندسى همان‏‌طور كه عرض كردم، بگرديد دنبال خلأها، ببينيد كجا ما خلأ داريم. خب، ما در زمينه‏‌ى ساخت قطعه، مثلاً فرض كنيد كه ساخت ماشين‏‌آلات خوب است، پيشرفت كرده‏‌ايم، در زمينه‏‌هاى گوناگونى ابتكارهايى را ما مشاهده ميكنيم. مهندسى در طرّاحى، مهندسى در ساخت كارخانجات، آن كارهايى است كه ما بايستى اينها را جدّى بگيريم و دنبال بكنيم. اگر چنانچه شما توانستيد اين سنّت طرّاحى و ابتكار در طرّاحى‏‌هاى نيازهاى گوناگون را جا بيندازيد، آن‏‌وقت همان سنّت حسنه‏‌اى است كه تا هر وقتى كه اين در كشور وجود دارد، خداى متعال به شما ثواب خواهد داد. كارهايى را كه خلأ كشور است، نياز كشور است، اينها را دنبال بكنيد. به‏‌هرحال اميدواريم كه خداوند به شماها توفيق بدهد، كمكتان كند، بتوانيد كارها را انجام بدهيد.

خب، الحمدللَّه همان‏‌طور كه اوّل صحبت اشاره كردم، مهندسين ما در مراكز حسّاس زيادند؛ شما، هم در مجلس مهندس زياد داريد، هم در دولت مهندس زياد داريد، هم در بخشهاى گوناگون؛ به مسئوليّت خودتان با استفاده از ابزار مهندسى واقعاً توجّه كنيد و اهتمام بورزيد؛ ببينيد چه چيزهايى را بايست انجام داد، آنها را ان‌‏شاءاللَّه انجام بدهيد. ان‏‌شاءاللَّه خداوند همه‏‌تان را موفّق و مؤيّد بدارد.

۱) اين ستاد به منظور بزرگداشت روز ملّى مهندس (سالروز تولّد خواجه نصيرالدّين طوسى) تشكيل شده است.

۲) فنّاورى زيستى‏


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز بیانیه ای منسوب به منصور هادی منتشر شد که در آن به ملت یمن توهین کرده و گفته ملت تصمیماتش اعتبار ندارد. وقتی همین ملت سرکرده القاعده در عربستان را یعنی ملک سلمان و بعد هم رییسش یعنی اوباما را به دار آویخت آنوقت میفهمی تصمیمات چه کسی اعتبار ندارد. اما جنوب یمن محل اصلی تشکیلات القاعده یمن است. به وی هشدار میدهیم اگر اخبار واصله درمورد همکاری وی با القاعده صحیح باشد به همان سرنوشت القاعده یعنی تکه تکه و طعمه سگها شدن دچار میشود.


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

با مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام مقرر شد رییس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رای دو سوم هیئت وزیران و با حکم رییس جمهور تعیین شود. با این مصوبه و با توجه به دو کارته بودن وزیر اقتصاد و اینکه با یک سوال دیگر از سوی مجلس استیضاح میشود اکنون بیخ ریش بانکها در اختیار مجلس قرار گرفته است و رییس بانک مرکزی مجبور است منویات امام خامنه ای را محقق کند وگرنه وزیر اقتصاد بای بای در نتیجه رییس بانک مرکزی هم بای بای و همان بازی که سر وزیر علوم و معاون آموزشیش در آمد سر وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزیش پیاده میشود و یک نفر سر کار می آید که بتواند منویات معظم له را محقق کند. این مجلس را با بلایی که سر فرجی دانا درآورد را جدی بگیرد و به قول معروف حسن خطرناکه حسن!البته اینجا منظور حسن کچل نیست بلکه حسن روحانی است!همانطور که معظم له روز چهارشنبه بیان فرمودند رسیدگی به پرونده هایی که وام گرفته اند ولی وام را در فعالیتهای غیرلازم برای کشور مصرف می کند مثلا دلالی سکه و ارز(از جمله مورد ٦۵٠٠ میلیاردیش) و همچنین خارج شدن بانکها از عرصه بنگاه داری و فعالیتهای مخرب اقتصادی و ورود به عرصه تولید و بی متولی نگذاشتن اقتصا کشور باید توسط بانک مرکزی انجام شود گرنه باید منتظر حادثه بود.


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.

حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان خود با اشاره به گزارش های دقیق درخصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر حضور بیشتر و باشکوه تر مردم در راهپیمایی امسال نسبت به سال قبل، گفتند: زبان من برای تشکر از ملت بزرگ ایران، و توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است.

ایشان به هوای سرد و بارانی در برخی شهرها و همچنین طوفان خاک در اهواز و خوزستان اشاره کردند و افزودند: در این شرایط و با وجود گذشت ۳۶ سال از انقلاب، حضور امسال مردم در راهپیمایی، باشکوه تر و با عظمت تر از گذشته بود و این، در دنیا بی نظیر است.

رهبر انقلاب اسلامی دلیل اصلی شکوه و عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن را، حضور مردمی در صحنه و محول شدن امور بدست مردم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر زمان که در مسائل کشور، حضور مردمی وجود داشته است، ما این چنین معجزه ای را همواره مشاهده کرده ایم.

حضرت آیت الله خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شده مردم در عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین دلایل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و گفتند: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است.

ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً  سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، نباید برنامه ریزی دشمن را که آمریکا و چند کشور اروپایی دنباله رو آن هستند، نادیده گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد.

ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند.

رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد.

ایشان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند.

ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت.

حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع داخلی را یکی دیگر از راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمردند و در ادامه چند نکته را متذکر شدند.

استفاده از تولیدات داخلی اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاههای دولتی باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان نکات دیگر، به لزوم پرهیز از اسراف و جلوگیری از تضییع منابع عمومی، تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و مبارزه جدی با قاچاق اشاره کردند و افزودند: برای حل مشکلات اقتصادی، این کارها باید انجام شود.

ایشان خاطرنشان کردند: در این سالها، هشدارهای زیادی داده شده و تلاش های بسیاری هم انجام شده است اما نه آن هشدارها کافی است و نه آن تلاشهای مسئولان.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم تلاش های جدی تر و کمک گرفتن از ظرفیت های مردمی، افزودند: ما می توانیم در مقابل هیاهو و اقدامات دشمنان در موضوع تحریم ها ایستادگی کنیم و هدف های آنها را ناکام بگذاریم.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: اگر اقدامات لازم و تلاشهای جدی تر را در عرصه اقتصادی انجام ندهیم، نتیجه همان می شود که اکنون دشمن برای موضوع هسته ای ما شرط و شروط می گذارد و بعد هم می گوید، اگر قبول نکنید، تحریم می کنم!

ایشان با اشاره به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ملت ایران، تأکید کردند: هدف اصلی آنها از این اقدامات، تحقیر ملت ایران و متوقف کردن حرکت عظیم ملت و نظام اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است و من معتقدم حتی اگر در مسئله هسته ای نیز  همان خواسته هایی را که آنها دیکته می کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم ها برداشته نخواهد شد زیرا انها با اصل انقلاب مخالفند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بسیار بالای جوانان بخصوص دانشجویان بسیجی، در مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم های جدید دنباله روهای اروپایی آن اشاره کردند و گفتند: اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ملت ایران اراده بسیار قوی دارد و جمهوری اسلامی، در هر مسئله ای که وارد شده است، عزم راسخ خود را نشان داده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ملت ایران اراده بسیار قوی دارد و جمهوری اسلامی، در هر مسئله ای که وارد شده است، عزم راسخ خود را نشان داده است.

ایشان مقابله جدی ایران با داعش را یک نمونه از این اراده قوی برشمردند و با اشاره به دروغ گویی و تزویر آمریکا و همپیمانانش برای مقابله با این گروهک تروریستی، خاطر نشان کردند: آمریکایی ها به وزارت امور خارجه ما نامه نوشتند و گفتند، ما از داعش حمایت نمی کنیم اما چند روز بعد تصاویر کمک های نظامی آمریکا به داعش منتشر شد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، پیشرو بودن، موقعیت شناسی، عمل در لحظه نیاز، شجاعت و ایمان واقعی را از ویژگیهای برجسته مردم آذربایجان و تبریز در مقاطع مختلف برشمردند و از شخصیت آیت الله مجتهد شبستری به عنوان روحانی مجاهد و با بصیرت تجلیل کردند. 

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند، در پایان تأکید کردند: بدون تردید ملت ایران در آینده نه چندان دور در قله های شرف و افتخار خواهد ایستاد.


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

شاید برایتان سوال شما اینکه در زیارت عاشورا میخوانیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد یعنی چه؟ خوب برخی میگویند یعنی زندگی مرا مانند زندگی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده و مرگم رانیز مانند مرگ محمد و آلش قرار بده!ولی هر کس ذره ای به زبان عربی آشنایی داشته باشد تصدیق می کند که چنین مفهومی به صورت اللهم اجعل محیای کمحیای محمد و آل محمد و مماتی کممات محمد و آل محمد میشود نه آنچه در زیارت ذکر شده است.ضمن آنکه داریم زیارت میخوانیم یعنی داریم با امام حرف میزنیم پس مناسبتر این است که بگوییم من دوست دارم در زندگی دنیا همواره با امام باشم و در آخرت نیز همینطور. البته چنین معنایی با فضایی که رسانه ها در ایران درست کرده اند سخت است!روزنامه ها دائما تبلیغ می کنند که ملت محمد و آل محمد دیگر چه هستند دنبال آب و نان باشید!روزنامه های آمریکایی مثل آفتاب و آرمان سبز و اعتماد و شرق را نمیگم ها!بلکه همینهایی که ادعای ملی بودن می کنند هم همینطور هستند!از 9 دی که توقیف شد گرفته تا کیهان و وطن امروز و همشهری!تیتر امروز روزنامه همشهری را نگاه کنید!تورم،آب،برق و .... اهل بیت این وسط کجا هستند؟ امام زمان کجاست؟ اصلا مهم نیست! خوب این کاشتن بذر شیطان در جامعه است. خوب شیطان چه شد که شیطان شد!گفت من از انسان کامل بالاترم و نیازی به سجده و اطاعت از او ندارم. ما هم داریم همین را میگوییم منتها با زبان بی زبانی!میگوییم چه نیازی به اطاعت از امام زمان داریم خودمان جامعه را اداره می کنیم دیگر! فقط آب و نانمان تامین شود بقیه اش با خودمان!ادبیات شیطانی! میگویند چرا امام خامنه ای ادبیاتش شده رفع تحریم و در کلام ایشان خبری از حرف از امام زمان چیست؟ خوب به همان دلیلی که ائمه در زمان ظهورشان حرفی از حکومت جز با اصحاب سرشان نمیزدند. چون مردم ضائقه شان با حکومت امام تربیت نشده بود. الان هم اگر بخواهند بگویند آب و نان چیست بلکه امامتان را یاری کنید تا ایشان ظهور کنند ذائقه مردم پس میزند پس مجبورند با ادبیات مردم یعنی ادبیات برداشتن تحریمها حرف بزنند تا اصلا مردم متوجه شوند ایشان چه میگویند!

 


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

ما می گوییم پادشاه جدید عربستان آلزایمر دارد برخی قبول نمی کنند! نگاه کنید!پادشاه عربستان انقلاب در یمن را کودتا خوانده ومحکوم کرده است!حال آنکه کشورش از کودتای مصر که آن را انقلاب میخواند حمایت می کند! هر بچه مدرسه ای هم می داند که کودتا توسط نظامیان انجام میشود و انقلاب توسط مردم! کسانی که در مصر حکومت را تغییر دا ده اند ارتش مصر بودند یا مردم؟ کسانی که در یمن انقلاب کرده اند ارتش یمن بوده اند یا مردم؟ تا آنجا که ما میدانیم اکنون در مصر وزیر دفاع رییس جمهور است و در یمن الحوثی که ضد نظامیان سابق است!


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

ما از اسلام آموخته‌ایم که باید با پیروان ادیان دیگر با انصاف و عدالت برخورد کرد؛ این حکم اسلام به ما است. آنچه امروز در دنیا مشاهده میشود، این است که قدرتها و دولتهای مدّعی انصاف و عدالت، هیچ انصاف و عدالتی را جز در دایره‌ی سیاستهای تنگ و محدود و ظالمانه‌ی خودشان ملاحظه و مراعات نمیکنند. شما امروز می‌بینید در اروپا، در آمریکا، علیه مسلمانها چه تبلیغاتی انجام میگیرد. بحث این نیست که چرا مسلمانها آزادی لازم را در بسیاری از این کشورها ندارند؛ بحث بر سرِ این است که چرا امنیت جانی ندارند! یعنی حقیقتاً این‌جوری است. همین فیلم «تک‌تیرانداز»(۱) که حالا سروصدایش بلند شده و هالیوود آن را درست کرده، تشویق میکند یک جوانِ مثلاً فرض کنید مسیحی یا غیر مسلمان را که تا آنجایی که میتواند و از دستش برمی‌آید، مسلمان را اذیت بکند، اصلاً تشویق میکند این معنا را؛ آن‌طور که نقل کردند، ما که این فیلم را ندیدیم. این روش روشِ مورد پسند اسلام نیست؛ اسلام معتقد است به انصاف. امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلاةوالسّلام) در آن قضیه‌ی حمله‌ی به [شهر انبار(۲)] میفرماید: بَلَغَنی اَنَّ الرَّجُلَ مِنهُم لَیدخُلُ المَرأَةَ المُسلِمَةَ وَ الاُخرَی المُعاهِدَة؛ من شنیده‌ام این افرادی که حمله کردند به این شهر، وارد خانه‌ی زن مسلمان و زن غیر مسلمان - معاهده یعنی یهود و نصارایی که پیمان دارند و در زیر سایه‌ی حکومت اسلامی زندگی میکنند - میشوند و «یأخُذُ حِجلَها» و اذیت میکنند اینها را، آزار میکنند، ظلم میکنند. بعد حضرت میفرمایند که اگر مسلمان از این غم بمیرد، مورد ملامت نیست! ملاحظه میکنید، این امیرالمؤمنین [است‌]. اگر مسلمان از غصّه‌ی این بمیرد که سپاهیان دشمن و غارتگران، وارد خانه‌ی یک زن غیر مسلمان شدند و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند و دستبند او را و حِجـِل(۳) او را گرفتند، ملامت نباید بشود؛ ملامت نمیشود. نظر اسلام این است. ما امیدواریم ان‌شاءالله بر همین روال حرکت کنیم و پیش برویم.

 

و خاطرات خوبی هم داریم. من غالباً به منازل شهدای ارامنه و آشوری که رفته‌ام - که امسال هم خوشبختانه موفّق شدم منزل چند شهید ارمنی رفتم - میبینم اینها نسبت به کشورشان احساس تعهّد میکنند؛ یعنی واقعاً متعهّدانه رفتار کردند. زمان جنگ هم من یادم است که عدّه‌ای از همین مسیحیان ارمنی آمدند اهواز؛ من در فرودگاه دیدم یک جماعتی نشسته‌اند، گفتم اینها چه‌کسانی هستند؟ گفتند اینها ارامنه‌اند، دارند می‌آیند جبهه برای کارهای صنعتی - ارامنه در کارهای صنعتی و فنّی و ماشین و این چیزها مسلّطند - و برای کمک و خدمت. آمدند؛ مرحوم چمران اینها را به کار گرفت. مبالغی اینها زحمت کشیدند، خدمت کردند، کار کردند و کسانی هم شهید شدند.

 

یکی از [اعضای‌] این خانواده‌های ارمنی که من همین هفته‌ی پیش رفتم منزلشان، پسرش سرباز بوده؛ گفت سربازی‌اش تمام شد و ناراحت بود که جنگ هنوز هست؛ [میگفت‌] من سربازی‌ام تمام شده و چه کار کنم. بعد گفت اتّفاقاً اعلام کردند مثلاً آن کسانی که سربازی رفتند، چند ماه - سه ماه یا فلان قدر - بیایند مجدّداً جبهه. گفت این خوشحال شد؛ خوشحال شد که باز دوباره فراخوانی کردند؛ آمد و رفت جبهه و بعد هم شهید شد، جسدش را آوردند؛ یعنی این‌جور احساساتی را انسان در بین هم‌میهنان غیر مسلمان ما در کشور مشاهده میکند. خب تلاش کردند. و امیدواریم که نظام اسلامی بتواند به وظایف خودش در این زمینه‌ها عمل کند؛ آنها هم حقیقتاً نسبت به کشور با تعهّد به معنای واقعی کلمه رفتار کنند.

این رفتارهای جمهوری اسلامی را هم در خارج منعکس کنید؛ یعنی واقعاً بدانند، بفهمند در دنیا و دنیای مسیحیت بداند که در کشور اسلامی این‌قدر رواداری نسبت به غیر مسلمانها هست؛ این رواداری‌ای که آنجاها وجود ندارد. و چقدر شما شنیده‌اید مثلاً در آلمان، جوانهای نئونازی - که حالا افتخار میکنند که نازی‌اند؛ اسمشان را گذاشته‌اند «نئونازی» - حمله میکنند به یک مشت مسلمان، به مسجد مسلمانها؛ میزنند، میکشند، تعقیب درست و حسابی‌ای هم نمیشوند؛ ما هم نشنفته‌ایم. یا آن دختر خانم جوان عرب را که مثلاً فرض کنید که مقنعه داشته یا پوشیه(۴) داشته، به‌خاطر حجابش میزنند میکشند و هیچ‌کس اصلاً دنبال هم نمیکند؛ حالا گفتند یک مجازاتی [کردند]؛ آدم فکر نمیکند که خیلی جدّی اینها تعقیب میشود؛ واقعاً تعقیب هم نمیکنند. در جاهای دیگر هم همین‌جور؛ در آمریکا و جاهای دیگر و کشورهای دیگر هم متأسّفانه همین‌جور است؛ که خب، اینها مدّعی حقوق بشر هم هستند! اینها را مقایسه کنند با آنچه در ایران میگذرد. این چنین چیزی در ایران سابقه ندارد؛ یعنی در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی، تعرّض به غیر مسلمان از سوی مسلمانها هیچ سابقه‌ای ندارد. همان جوان حزب‌اللّهی تند و داغ هم هرگز به خودش اجازه نمیدهد که به یک غیر مسلمانی تهاجم و حمله بکند و مانند اینها. امیدواریم ان‌شاءالله خدای متعال به شماها و به ما توفیق بدهد که بتوانیم وظایفمان را انجام بدهیم.

 

۱) فیلم «تک‌تیرانداز آمریکایی» از ژانویه‌ی سال ۲۰۱۵ اکران شده است. این فیلم بر اساس کتابی به همین نام نوشته‌ی «کریس کایل» ساخته شده و داستان زندگی واقعی نویسنده‌ی کتاب است که سرباز نیروی دریایی آمریکا بوده و بمرور تبدیل به ماشین آدم‌کشی ارتش آمریکا میشود و رکورد بیشترین کشتن در جنگ به‌عنوان تک‌تیرانداز را از آن خود میکند! این فیلم در چند بخش، نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار شده است.

۲) نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۲۷ (با کمی تفاوت)

۳) خلخال‌

۴) روبنده‌

 


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

خوب این سوال برای ملت ایجاد شده که چرا برای کسالت مهدی هاشمی دادگاهش به تاخیر می افتد ولی برای هیچ کس دیگری چنین اتفاقی نمی افتد! دادگاههای ما به درد دادگاههای مصر مبتلا شده است؟ یک نفر خبرنگار هم امروز در نشست خبری سخنگوی ثوه قضائیه امروز پیدا نشد که این سوال را بپرسد! عزیزان خبرنگار ببخشید من یک مقدار رکم ولی حقیقت را باید گفت که نقش صدای مردم بودن را به خوبی ایفا نکرده اید!دلیل هم یا این است که یا خیلی شوت تشریف دارید یا کلا خبرنگار نیستید بلکه مزدور هاشمی هستید!


دسته بندی :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عارف معاون اول رییس جمهور اسبق طی همایشی گفت که اصلاح طلبان اخلاقی هستند و اصولگرایان بی اخلاق هستند!عذر میخواهیم استاد اخلاق!گویا خیال کرده اید چون خودتان عارف هستید و استاد اخلاق و عرفان سایر اصلاح طلبان هم عارف و استاد اخلاق و عرفان هستند!نه جناب! اون اصلاح طلبی که میرود عضو پژاک میشود و همانطور که به قول شما ما قتل و جنایت میکنیم(که در حقیقت اینطور نیست) او هم قتل و جنایت می کند!پس همینجوری هردمبیل حرف نزنیم و ب ای حرفمان شواهد مورد قبول بیاوریم وگرنه با این طرز حرف زدن کل ملت همه میشوند قاتل و جانی! کلا اینکه معیار ما بر اساس اصولگرا یا اصلاح طلب بودن افراد باشد غلط است. بله، باید معیارهایی مشخص کنیم و افراد را بر اساس آن معیارها نقد کنیم تا افراد به سمت معیارهای پسندیده هدایت شوند ولی قطعا اصولگرا یا اصلاح طلب بودن معیار سنجش افراد نمیتواند باشد. همچنین اینکه گفته اید به اصلاح طلبان می گویند بی دین این هم غلط است! اصلاح طلبی که معیارهای حضرت آقا را قبول دارد از هر اصولگرایی دیندارتر است و این هم به خاطر حضرت آقا نیست بلکه به خاطر معیارهایی است که حضرت آقا ارائه میدهند و اینها قابل احت امند نه خود شخص ایشان!


دسته بندی :

درباره ما


فرهنگی ٍ برای شادی روح حضرت امام (ره) و فرزندان شهیدش صلوات
کاربران می توانند با ذکر یک صلوات برای سلامتی آقا امام زمان (عج) از تمامی مطالب این سایت به هر نوع که میخواهند استفاده نمایند .
التماس دعا

ایمیل :
آخرین مطالب سیاسی - فرهنگی - اجتماعی - آموزشی - عقیدتی - ورزشی - علمی

امکانات